Cận cảnh gà mái bị đàn gà trống hiếp đến chết

Details

Ai nuôi gà rồi chắc biết, con gà trống nó dã man lắm, những vụ hiế.p dâ.m như thế này là chuyện cơm bữa.Có khi còn chứng kiến cả gà trống hấp diêm gà trống.

Trường hợp hy hữu này là cả đàn gà trống nhưng chỉ có một gà mái. Bất tỉnh nhân sự…