Gặp đúng Thánh cờ

Details

Mã không bị chặn vì nó là Thiên Lý Mã. Tốt đi lùi được vì đó là lực lượng đặc biệt. Tượng có thể qua sông được vì là tượng  Dumbo.

Pháo thì không cần chặn cũng bắn được, thích bắn là bắn thôi. Bởi vì đó là pháo cao xạ mà.

Cuối cùng lấy sĩ đối phương ăn tướng đối phương, vì đó là gián điệp đã cài vào từ lâu. Đánh đấm thế thì chơi bời kiểu quái gì.

gap-dung-thanh-co

minhgiao chúc bạn xem clip vui vẻ, nếu cần download tài liệu cờ tướng xin mời ghé website: cotuong.biz.