Linh dương giả chết lừa báo và linh cẩu

Details

Chú linh dương thông minh giả chết để thoát khỏi hai kẻ ăn thịt mình là báo và linh cẩu.

Một đoạn video đã ghi lại hình ảnh chú nai bị báo đốm và linh cẩu săn nên đã giả chết nằm bất động.

Sau khi thấy báo và linh cẩu tranh nhau và mình không còn ở trong vòng nguy hiểm, chú linh lương đã bật dậy và chạy thoát khỏi hai kẻ ăn thịt.