Rùa cứu bạn bị lật ngửa

Details

Nó phải lùa vào gốc cây mới lật ngược lại được, thật sự không đơn giản.

Nếu mình là con rùa bị lật ngửa thì cũng không biết làm sao để kêu cứu.