Thi chạy thi xe đạp qua cầu khỉ

Details

Thi chạy xe đạp qua cầu ván nhỏ. Già trẻ bé lớn gì cũng thi đấu với nhau được hết.

Trò thi không phân biệt nam nữ, dân tộc, thể lực, giới tính, ngôn ngữ…