Trò chơi tuổi thơ dữ dội

Details

Tên gọi có thêm chữ “dữ dội” để chỉ những trò cho lớp tuổi thơ 7x – 8x và 9x ở vùng quê, lúc đó đất nước còn nghèo, các em phải tự chế ra đồ chơi. Các thế hệ tuổi thơ sau này được ba mẹ mua nhiều đồ chơi công nghệ hơn: đồ chơi điện tử, các thiết bị công nghệ: smartphone…