Vẹt chửi chủ phá lồng

Details

Vẹt ta không tiếc lời thóa mạ chủ.

Video đã có gần 2,5 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày.

Xem thêm clip có bình luận: