clip báo

Latest
Most Viewed
Most Commented
00 : 32
Linh dương giả chết lừa báo và linh cẩu

Chú linh dương thông minh giả chết để thoát khỏi hai kẻ ăn thịt mình là báo và linh cẩu. Một đoạn video đã ghi lại hình ảnh chú nai bị báo đốm và linh cẩu săn nên đã giả chết nằm bất động. Sau khi thấy báo và linh cẩu tranh nhau và mình […]

03 : 16
Thổ dân cướp mồi của báo đốm

Hai anh thổ dân này liều không thể nói nổi.