clip hài

Latest
Most Viewed
Most Commented
00 : 55
Gặp đúng Thánh cờ

Mã không bị chặn vì nó là Thiên Lý Mã. Tốt đi lùi được vì đó là lực lượng đặc biệt. Tượng có thể qua sông được vì là tượng  Dumbo. Pháo thì không cần chặn cũng bắn được, thích bắn là bắn thôi. Bởi vì đó là pháo cao xạ mà. Cuối cùng lấy […]