con đỉa

Latest
Most Viewed
Most Commented
00 : 45
Cận cảnh con đỉa hút máu người

Đỉa là một bộ sinh vật sống dưới nước thuộc ngành Giun đốt (Annelida) với đặc trưng cơ bản nhất là tổ chức cơ thể đã xuất hiện xoang cơ thể chính thức, cơ thể có phân đốt, hô hấp bằng mang. Chúng có thân mềm và nhầy phù hợp với việc bơi lội trong […]