Hướng dẫn xác nhận Fanpage với website

Cách lấy page_id của fanpage đặt vào plugin Contact-B: Trước tiên phải là admin quyền cao nhất của fanpage mới làm được:      Hình trên, nên copy hết cả text đó ra ngoài, ví dụ đặt lên file .txt hoặc file word, rồi mới copy riêng cái page_id ra được. Xong ra website nhấn …