DỊCH VỤ QUẢN TRỊ NỘI DUNG

Dịch vụ nhập liệu trang tin tức

  • Bài viết dạng tin, hướng dẫn, kiến thức
  • Nội dung chuẩn SEO, nén ảnh + đặt tên chuẩn + miêu tả ảnh
  • Đơn giá trung bình: 130.000 đ: 300 từ + 2 ảnh

Dịch vụ nhập liệu trang sản phẩm

  • Nội dung chốt sale để khách đọc mua xong mua hàng mà không bỏ đi
  • Bài viết chuẩn SEO + nén ảnh + đặt tên chuẩn + miêu tả ảnh+ đóng mộc ảnh
  • Đơn giá trung bình: 250.000 đ/1 bài 200 từ + 6 ảnh

Dịch vụ nhập liệu Landing page

  • Nội dung chốt sale, theo kịch bản thỏa thuận
  • Hình: cắt ảnh theo bố cục, tên + size + mộc theo yêu cầu
  • Giá trung bình 2.000.000đ/1 trang tùy vào độ lớn của trang.

Mức giá trên là trung bình, bạn cứ chat liên hệ để mình báo lại kỹ hơn!