QUẢNG CÁO GOOGLE

 1. Setup tài khoản
  – Tạo tài khoản cho khách hàng
  – Setup chiến dịch quảng cáo
  – Bàn giao lại tài khoản cho khách hàng sử dụng + tối ưu
  – Thời gian: 5 ngày
  – Chi phí: 5.000.000 đ/1 chiến dịch, tùy độ lớn
 2. Tối ưu quảng cáo
  – Tối ưu mẩu quảng cáo hiển thị
  – Tối ưu từ khóa: từ chặn, đối sánh, từ chính, từ phụ…
  – Tối ưu điểm từ khóa
  – Xử lý các rắc rối khác theo yêu cầu
  – Bàn giao lại tài khoản cho khách hàng quản lý
  – Thời gian: 1 – 2 tháng
  – Chi phí: thỏa thuận
 3. Tối ưu ni dung website, trang đích chy quảng cáo
  – Tối ưu nội dung bài viết chốt sale
  – Tối ưu tốc độ tải trang: source web + nội dung
  – Tối ưu cấu trúc web thân thiện + chốt sale
  – Thực hiện trên admin + hosting web khác hàng
  – Thời gian: 1 – 2 tuần
  – Chi phí: 5 – 10 triệu, tùy web + số lượng bài
 4. Quảng cáo truy đuổi
  – Đặt code theo dõi lên website
  – Tư vấn về quảng cáo truy đuổi
  – Setup chiến dịch theo yêu cầu
  – Theo dõi, báo cáo tư vấn, tối ưu
  – Thời gian: 7 ngày
  – Chi phí: 1.000.000/1 chiến dịch hiển thị
 5. Quản tr tài khoản quảng cáo
  – Theo dõi xử lý những bất ổn xảy ra
  – Duy trì thứ hạng từ khóa
  – Báo cáo tuần: số liệu tổng quát + hướng phát triển
  – Chi phí: khoảng 3 triệu/tháng tùy vào độ lớn của tài khoản

Khi xong việc, minhgiao đều bàn giao lại tài khoản cho khách hàng, không còn phụ thuộc tiền phí bên mình nữa. Tài khoản khi chạy lâu các đối tượng tiếp cận được lưu trong tài khoản của quý khách hàng, đó là tài sản dữ liệu quý giá.

Bạn cứ chat hỏi thoái mái để nhân viên tư vấn dịch vụ thêm nhé!!